Śtyl życia

Wsparcie dziecka w Proama

Wsparcie dziecka w Proama
Proama wdrożyła nowy produkt – ubezpieczenie Wsparcie Dziecka. Jest to jedyny na rynku produkt w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych, zapewniający rentę dla dziecka, które w wyniku wypadku komunikacyjnego utraci jednego lub dwoje rodziców. Ubezpieczenie Wsparcie Dziecka dedykowane jest klientom Proama, kupującym ubezpieczenie komunikacyjne. Ochroną ubezpieczeniową, w której zakresie jest śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego, może zostać objęty właściciel ubezpieczanego w Proama pojazdu jak też jego partner życiowy. Bezpośrednio uprawnionymi do odszkodowania są natomiast ich dzieci, pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym.W ramach ubezpieczenia Wsparcie Dziecka odszkodowanie wypłacane jest osieroconym dzieciom (również przysposobionym) w postaci renty miesięcznej przez okres 10 lat. Wysokość renty w przypadku utraty jednego z rodziców wynosi 1 000 zł miesięcznie, natomiast w przypadku śmierci dwojga - wartość renty wzrasta do 4 000 zł miesięcznie. W

Proama wdrożyła nowy produkt – ubezpieczenie Wsparcie Dziecka. Jest to jedyny na rynku produkt w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych, zapewniający rentę dla dziecka, które w wyniku wypadku komunikacyjnego utraci jednego lub dwoje rodziców.

Ubezpieczenie Wsparcie Dziecka dedykowane jest klientom Proama, kupującym ubezpieczenie komunikacyjne. Ochroną ubezpieczeniową, w której zakresie jest śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego, może zostać objęty właściciel ubezpieczanego w Proama pojazdu jak też jego partner życiowy. Bezpośrednio uprawnionymi do odszkodowania są natomiast ich dzieci, pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym.

W ramach ubezpieczenia Wsparcie Dziecka odszkodowanie wypłacane jest osieroconym dzieciom (również przysposobionym) w postaci renty miesięcznej przez okres 10 lat. Wysokość renty w przypadku utraty jednego z rodziców wynosi 1 000 zł miesięcznie, natomiast w przypadku śmierci dwojga – wartość renty wzrasta do 4 000 zł miesięcznie. W obydwu przypadkach kwota miesięczna jest dzielona na wszystkie uprawnione dzieci.

Jest to pierwszy na rynku produkt, który przy ubezpieczeniu samochodowym bezpośrednio zabezpiecza długookresowe potrzeby członków najbliższej rodziny ubezpieczonego, który zginie w wypadku – wyjaśnia Krzysztof Wanatowicz, Dyrektor Produktu i Sieci Sprzedaży w Proama. – Niewątpliwym atutem polisy jest także możliwość objęcia ubezpieczeniem związków nie tylko będących małżeństwem, ale również i tych, które nie zostały sformalizowane. Grono uprawnionych dzieci nie jest również zawężone np. poprzez maksymalny wiek czy obowiązek kontynowania nauki.

Ubezpieczenie obejmuje swym zakresem wszystkie wypadki w związku z ruchem jakiegokolwiek pojazdu mechanicznego, którym uległ ubezpieczony jako kierujący lub pasażer, rowerzysta czy też pieszy.

Wprowadziliśmy produkt Wsparcie Dziecka jako uzupełnienie do polisy komunikacyjnej. Jesteśmy przekonani, że produkt ten może być również elementem decydującym o wyborze Proama jako ubezpieczyciela. Nie chcemy bowiem walczyć o klienta ceną, która w naszym przypadku jest dopasowywana do ryzyka danego klienta, ale zakresem ochrony, której Klient potrzebuje. Wierzymy również, że produkt ten zostanie pozytywnie oceniony przez agentów – dodaje Krzysztof Wanatowicz.

A to już wiesz?  Trendy w podróżowaniu - gdzie i kiedy latamy, kiedy rezerwujemy bilety, ile wydajemy?

Roczny koszt ochrony w ramach ubezpieczenia Wsparcie Dziecka w Proama wynosi 59 zł. Produkt jest dostępny u Agenta, przez telefon i Internet przy zakupie polisy komunikacyjnej Proama.


dostarczył infoWire.pl

Źródło Proama. Dostarczył

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy