nauką o starości

Gerontologia jest nauką o starości i o wszystkich związanych z nią zjawiskach i problemach. Najczęściej kojarzonym ze starością zjawiskiem jest śmierć. W tej pracy postaram się przeprowadzić Was przez zagadnienia związane ze śmiercią i umieraniem, nie tylko przez pryzmat starości, ale także wcześniejszych etapów rozwoju człowieka oraz jego otoczenia.

Sposoby rozumienia śmierci

Jeden z ciekawszych sposobów rozumienia śmierci prezentują dzieci. Wiele badań pokazuje, że dzieci w wieku przedszkolnym zwykle nie rozumieją żadnej z cech śmierci. Rozpatrują ją w kategoriach magiczności. Wierzą na przykład, że można powrócić do życia za sprawą modlitwy lub pobożnego życzenia, są przekonane, że zmarła osoba nadal czuje i oddycha, a także, że niektóre osoby mogą uniknąć śmierci.
Podejście to zmienia się nieznacznie w wieku szkolnym, czyli w okresie, który Piaget opisał jako czas pojawienia się operacji konkretnych, większość dzieci rozumie nieodwracalność i powszechność śmierci. Na proces pojmowania śmierci ogromny wpływ mają konkretne przeżycia. Cztero- i pięciolatki, które bezpośrednio doświadczyły śmierci członków rodziny, lepiej rozumieją nieodwracalność i utratę funkcji życiowych towarzyszących śmierci niż dzieci, które się z nią nie zetknęły.
Dla ludzi dorosłych pojęcie śmierci wykracza daleko poza zwyczajne zrozumienie nieuchronności i powszechności tego zjawiska. Ma ona ważne znaczenie społeczne. Śmierć jednej osoby zmienia role i charakter związków każdego z pozostałych członków rodziny. Związane jest to z ruchem pozostałych domowników na drabinie hierarchii rodzinnej, a także z przejmowaniem funkcji społecznych przez młodszych.

(opracowanie.Katarzyna.Stolarczyk)

hastagi na stronie:

#gerontologia definicja

Top