Śtyl życia

Listopadowe wzrosty w Rainbow Tours

Jednostkowe przychody ze sprzedaży z tytułu organizacji imprez turystycznych w listopadzie 2014 r. wyniosły 59,0 mln PLN, co w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r., w którym przychody wyniosły 35,2 mln PLN, stanowi wzrost sprzedaży o 67,6 %.Przychody ze sprzedaży spółki w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 30 listopada 2014 roku wyniosły 897,5 mln zł i są wyższe o 25,1 %, od

Jednostkowe przychody ze sprzedaży z tytułu organizacji imprez turystycznych w listopadzie 2014 r. wyniosły 59,0 mln PLN, co w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r., w którym przychody wyniosły 35,2 mln PLN, stanowi wzrost sprzedaży o 67,6 %.

Przychody ze sprzedaży spółki w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 30 listopada 2014 roku wyniosły 897,5 mln zł i są wyższe o 25,1 %, od przychodów za okres od 1 stycznia do 30 listopada 2013 roku, które wyniosły 717,3 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. wyniosły w listopadzie 2014 r. 59,5 mln PLN, co w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r., w którym przychody wyniosły 35,6 mln PLN, stanowi wzrost sprzedaży o 67,1 %.

Przychody ze sprzedaży Grupy w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 30 listopada 2014 roku wyniosły 960,6 mln zł i są wyższe o 23,4 %, od przychodów za okres od 1 stycznia do 30 listopada 2013 roku, które wyniosły 778,7 mln zł.


dostarczył infoWire.pl

Źródło Rainbow Tours. Dostarczył
A to już wiesz?  18 hoteli Best Western w Polsce

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy