Nie szukaj wym??wek. Dbanie o siebie jest prostsze, ni?? my??lisz

Nie szukaj wym??wek. Dbanie o siebie jest prostsze, ni?? my??lisz
Autor: Adam Adamski ?? sportowiec i za??o??yciel cateringu Fit Malina

Znalezienie wym??wek zw??aszcza w dobie pandemii jest banalnie proste. Przecie?? powinni??my unika? wychodzenia z domu, ucz?szczania na zaj?cia grupowe?? A co je??li nawet Zoom mo??e by? r??wnie motywuj?cym trenerem, jak ten w pobliskim klubie fitness?

Po pierwsze: plan

W porz?dku, na horyzoncie pojawia si? widmo kolejnych obostrze??, a magi? nawet kr??tkiego spaceru zbija maseczka. Pracujemy zdalnie, wi?c pokusa pobudki o 8:55 jest wyj?tkowo skuteczna. Wtedy te?? rozpoczyna si? maraton pi??amowy ?? p???? dnia w ??piochach? Czemu nie!

Tak te?? rozmywa si? nasz plan dnia. Aby wzi?? sprawy w swoje r?ce, dobrze jest szczeg????owo okre??li? nasze priorytety. Obud??my si? o 7:00, zjedzmy porz?dne ??niadanie (pami?tajmy ?? kie??ki nie gryz?), we??my prysznic, si?d??my do pracy, ale r??bmy regularne przerwy. Przejd??my si? po mieszkaniu, wykonajmy kilka sk??on??w ?? w ko??cu po co?? jest ta mata, kt??ra zalega w szafie ju?? drugi sezon. 13:00 obiad ?? koniecznie. Dobrze zbilansowana dieta czyni cuda (o czym nieco p????niej).

O 17:00 dobrze zrobi? jog? lub szybki streching. Netflix do p????nocy? O nie, nie. Wy??pijmy si?! 22:30 w ??????ku zagwarantuje nam standardowe 8 godzin snu.

Po drugie: dieta

Odpowiedni dob??r sk??adnik??w od??ywczych wydaje si? truizmem, ale szczeg??lnie w czasach koronawirusa dieta wydaje si? schodzi? na dalszy plan. Coraz cz???ciej odchodzimy od gotowania w domu, na rzecz zamawiania ?? niestety ?? fast-food??w.

Ca??kiem sprytn? alternatyw? jest catering dietetyczny. Na rynku jest sporo dostawc??w, kt??rzy oferuj? spersonalizowane zestawy na poszczeg??lne pory dnia. W Fit Malinie proponujemy boxy nie tylko dla os??b regularnie bywaj?cych na si??owniach ?? nasz zesp???? opracowa?? r??wnie?? diet? m.in. dla senior??w.

Catering jest o tyle wygodny, ??e sporo czasu pozostaje na reszt? punkt??w w harmonogramie (patrz pkt. 1). Je??li nie wpadniemy w spiral? frytek, pizzy i tureckich smako??yk??w ?? mamy szans? na spory zwrot ku szczup??ej sylwetce.

Po trzecie: relaks

W tym miejscu nie zamierzam powiela? kolejnego truizmu ?? we?? si? za siebie, id?? pobiega?, zapisz si? na si??owni? etc. Zadbajmy raczej o nasz komfort psychiczny. Nie jest tajemnic?, ??e stres wywo??any pandemi? wyra??nie odbija si? na naszych nawykach ??ywieniowych, czy biometrze.
Tym samym powinni??my zainwestowa? w chwil? naprawd? efektywnego wypoczynku. Nie jest to jednak b??ogi maraton z pilotem i fotelem w rolach g????wnych. Warto postawi? na rozci?ganie, wcze??niej wspomnian? jog?, albo spacer. Dobrze sprawdza si? r??wnie???? sprz?tanie! Wbrew pozorom odkurzanie, ??cieranie kurzy i zmywanie pod??ug jest dosy? efektywn? form? aktywno??ci (nie wspominaj?c o korzy??ciach dla samego mieszkania).

Nieco odwa??niejsi amatorzy pandemicznego fitnessu mog? potruchta? z kuchni do sypialni, wyj??? w okolicach wieczora na szybki jogging, albo wybra? sprawdzony zestaw ?wicze?? na YouTubie. A i w??a??nie ?? Zoom. Nawet online ?wiczenia mog? integrowa?. Zach?? rodzin?, czy znajomych do wsp??lnych ?wicze?? online. Gwarantuj? ?? integruje bardziej ni?? Monopoly.

Authors
Top