Warsztaty na temat dostępności usług internetowych dla ludzi starszych, Londyn, Wielka Brytania

W dniach 27 i 28 października w Londynie w ramach projektu DIADEM (Zapewnienie pełnego dostępu osobom niepełnosprawnym i starszym) zostaną zorganizowane dwa warsztaty pod tytułem “Zwiększenie dostępności usług internetowych dla ludzi starszych”.

Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób można ulepszyć dostęp do Internetu dla osób starszych, korzystając z technologii pomocniczej opracowanej w ramach projektu DIADEM. Nowa technologia została zaprojektowana specjalnie dla osób starszych cierpiących na zaburzenia funkcji poznawczych, takich jak osłabienie pamięci czy umiejętności koncentracji.

Osoby starsze spędzają w sieci coraz więcej czasu, ale robią to rzadziej niż osoby młode i nie mają takiego doświadczenia jak one. Jest to niekorzystne dla samodzielnego życia i funkcjonowania osób starszych.

Warsztaty przeznaczone są dla przedstawicieli społeczności osób starszych, osób odpowiedzialnych za planowanie i wdrażanie polityki dotyczących tych osób oraz producentów oprogramowania i usługodawców zarówno z sektora państwowego, jak i prywatnego.

Więcej informacji:
http://www.project-diadem.eu/

Kategoria: Wydarzenia
Źródło danych: DIADEM
Referencje dokumentu: Na podstawie ogłoszenia o wydarzeniu
Indeks tematyczny: Technologie informacyjne i komunikacyjne ; Informacje, media; Aspekty spoleczne; Telekomunikacja

RCN: 31254

hastagi na stronie:

#kto jest potrzebny aby powstała książka #kto jest potrzebny by powstała książka

Authors
Top