Polska wersja viagry

Maxigra ?? czyli nazwa polskiej viagry, kt??ra ma te same w??a??ciwo??ci, tyle ??e po du??o bardziej konkurencyjnej cenie ?? wkr??tce pojawi si? w naszych aptekach, bo od pocz?tku kwietnia. Te?? b?dzie mie? niebieski kolor, ale kszta??t okr?g??y zamiast rombu.

Producent oryginalnej ??viagry? zapowiedzia?? wszcz?cie przeciwko polskim producentom post?powania s?dowego.

Polpharma broni si? tym, ??e zgod? na sprzeda?? tabletek dosta??a jeszcze przed wst?pieniem Polski do Unii, czyli ??e obowi?zek przestrzegania zasady ??monopolu? na konkretny produkt ko??czy?? si? po trzech latach, a nie po dziesi?ciu, przy czym to upiera si? Pfizer ?? producent viagry. Co za?? o samym dzia??aniu leku?

Panowie musz? go przyj?? na godzin? przed stosunkiem, za?? dzia??a przez nast?pne oko??o sze??ciu godzin.

Marta Akuszewska

hastagi na stronie:

#maxigra sklep #viagra kraków #maxigra sprzedaż #sprzedam viagre #viagra sprzedam #viagra kupno #maxigra sprzedam #kupię viagrę #sprzedam maxigre #kupie viagre

Authors

Related posts

Top